Новини
Във връзка с писмо на ДАЕУ No 3223/27.07.2017
31.07.2017

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на ДАЕУ No 3223/27.07.2017, Ви информираме за следното:

  1. АКСТЪР ОФИС е системата за документооборот, управление на административните процеси и управление на качеството. Тя се внедрява в Българските администрации от 2001 г.
  2. Сертифицирана версия на АКСТЪР ОФИС в.С1.1, която е в съответствие с изискванията на ЗЕУ от 2010 г., може да обменя документи с други администрации.
  3. Със сертифицирана версия разполагат всички администрации, които са сключили договор за гаранционно обслужване в последните 12 месеца и са поискали „сертифицираната“ версия.
  4. Администрациите, които не разполагат със сертифицирана версия, могат да поискат „миграция към сертифицираната версия на АКСТЪР ОФИС“ и трябва да сключат договор за гаранционно обслужване.
  5. Самият обмен на документи се извършва от модула АКСТЪР КОМУНИКАТОР. Той е актуален, ако е инсталиран с цел обмен на документи след м. декември 2012 г.
  6. Продуктът със същото име, който е използван в периода 2006-2012 и не е актуализиран от 2012 г., не отговаря на изискванията на ЗЕУ.

Уважаеми колеги,

Във връзка с потенциалният Ви интерес към внедряване на електронни административни услуги,  Ви предлагаме продуктите:

  1. АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
  2. АКСТЪР ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Цената може да получите чрез запитване на е-мейл:  office@acstre.com

 

Екипът на Софтуерна група АКСТЪР

Ви желае весело и щастливо лято!