Новини
Как се грижим за мрежовата и информационна сигурност?
16.10.2019

 

На вниманието на: Ръководители на администрации и административни поделения

 

УВАЖАЕМИ  РЪКОВОДИТЕЛИ,

Съгласно „Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“ ръководителят на ведомството носи пряка отговорност за състоянието на мрежовата и информационна сигурност в администрацията. 

 

Подкрепяйки кампанията на Европейския съюз „Европейски месец на киберсигурността 2019“ със слоган „Да останеш сигурен онлайн“ задочно задаваме няколко съвсем тривиални въпроса:
  1. Сигурни ли сте, че основните данни на Вашата администрация всяка вечер се архивират успешно ? Ако това не се случва ще получите ли предупреждаващо съобщение, за да вземете мерки навреме ? Ако не сте Вие, сигурни ли сте, че знаете кой ще получи това съобщение?
  2. Знаете ли къде се съхраняват успешно направените архиви? За колко дни назад имате архиви?
  3. Считате ли, че мястото, отделено за архивите, е достатъчно отдалечено от мястото, където се съхраняват основните бази данни? Мястото за архивите има ли надеждна защита ?
  4. Ако във Вашата администрация възникне тежка хардуерна авария (токов удар, загуба на данни, пожар, наводнение, кражба на сървър и т.н.) знаете ли колко време ще е необходимо на Вашите специалисти да възстановят нормалната работа на администрацията Ви, ?
  5. Имате ли план за възстановяване след такава авария?
  6. Кога за последен път сте провеждали обучение на Вашите служители по мрежова и информационна сигурност?
 
Ако нямате ясен и точен отговор на поставените по-горе въпроси  –  свържете се с нас  и ще получите съвет, как да се предпазите от естествените и неизбежни неприятности, които могат да се случат във всеки един следващ момент.
 

Екип на СГ АКСТЪР