Новини
АКСТЪР помага на Решение 2159 НС на ЦИК
24.03.2021

Както е известно, всеки избирател, поставен под задължителна карантина или изолация и вписан в избирателните списъци на територията на съответното населено място може да подаде заявление по електронен път за да гласува с подвижна избирателна кутия.

Съгласно решение № 2159 НС на ЦИК, заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по електронен път, може да се подаде по един от двата комуникационни канала:
  • чрез електронна поща на официалния мейл на адрес на общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • чрез електронна платформа на общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Общините, ползващи системите АКСТЪР, разполагат със следните специализирани модули:
  1. АКСТЪР МЕЙЛ КЛИЕНТ е интеграционен модул към АДМИНИСТРАТВНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „АКСТЪР ОФИС“, който позволява автоматизирано да бъде обработвана входящата и изходящата кореспонденция с гражданите.
  2. Системата АКСТЪР е-УСЛУГИ е инсталирана на универсалната платформа за електронни услуги AUSLUGI.COM и e достъпна от портала на общината или директно от посочения адрес с всеки от широко използваните браузери.


Заявленията могат да се подават от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. само от вписани в регистъра на официално карантинираните граждани! Обработката на заявлението включва проверка на предоставените данни, проверка в съответната регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19, от където се получава електронна справка, изготвена от РЗИ или чрез Националната информационна система,  изпращане на официално потвърждение за включването на заявителя в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На схемата са показани ролята на отделните АКСТЪР системи и модули в помощ на администрацията на общините в провеждане на изборите.

Желаем на всички здраве и успех в изборите!

Екип на Софтуерна група АКСТЪР