Акстър ГИС 2021
За Акстър ГИС —> Акстър ГИС.doc
Какво ново в Акстър ГИС (1.2.37.112) —> KakvoNovoAcstreGIS.pdf
Безплатна версия на Акстър ГИС —> Безплатна версия(1.2.37.112)
Първа инсталация на Акстър ГИС 2021 —> Свържете се с Акстър(1.2.37.112)
Обновление на съществуваща инсталация на Акстър ГИС 2015 до Акстър ГИС 2021 —> Свържете се с Акстър(1.2.37.112)
Обновление за Акстър 2007
—> Acs2007_0.9.26.14_Update.exe