Новини
Разширение на модул АКСТЪР ССЕВ
11.05.2023

Уважаеми колеги,

във връзка с Ваши запитвания по инициативата на МЕУ за използване на  системата ССЕВ за обмен на данни, свързани с актовете за раждане и смърт, коментирани в писмо на г-н Иван Гетов, главен директор „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ

Ви информираме,

че ще бъде надстроен модулът АКСТЪР ССЕВ с възможност да чете, както нормалният общински профил, така и новият общински профил за гражданско състояние, специално създаден от МЕУ за да обслужва поделенията на ГРАО към общините.

Препоръчваме Ви да попълните и подадете заявление за създаване на нов профил, съгласно инструкциите, като посочите, че ще използвате интеграция с АИС, а в. т.3 попълните името на информационната система - АКСТЪР ОФИС.

Ще бъдете своевременно известени за новите версии на системата АКСТЪР ССЕВ и новите възможности да се автоматизира труда на служителите от поделенията ГРАО.

 

Екип Интеграция на системите АКСТЪР със системите на МЕУ