АКСТЪР Кмете, виж !
АКСТЪР Кмете, виж !
  • Докладване на открита нередност

АКСТЪР Кмете, виж! е платформа за докладване на неспешни сигнали от различно естество към общинските администрации. Например – дупка в асфалта пред дома, счупена катерушка, разпилян боклук, неправилно паркиран автомобил.

Докладването се извършва през уеб (kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и кратко описание. Информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключовите думи класифицира проблема и го насочва към съответната общинска администрация (за София към съответния район) по различни канали. Сигналът може да се заведе автоматично в документооборотната система или да се изпрати на официалния е-мейл на общината. Гражданинът предоставя контакти, на които може да получава информация за статуса на проблема. Системата скъсява разстоянието между гражданите и тяхната администрация и повишава възможността да се докладват проблеми и сигнали.