АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ

АКСТЪР е–ВРЪЧВАНЕ е специализиран, интеграционен модул към системата за документооборот и управление на административните процеси АКСТЪР ОФИС. Чрез него получаването и изпращането на документи до граждани и фирми се свежда само до няколко кликвания в системата.

Модулът АКСТЪР е–ВРЪЧВАНЕ притежава следните характеристики:

  • Документите, „връчени“ на администрацията чрез ССЕВ се получават директно в документооборотната система АКСТЪР ОФИС, във вид готов за регистрация;
  • Модулът изпраща автоматично потвърждение за регистрация на документа на гражданина/фирмата, съдържащо регистрационния номер на документа, под който е заведен в системата АКСТЪР ОФИС. В случаите, когато документът е отказан за регистрация отговорът съдържа причина за отказа;
  • Изпращането на документ от системата АКСТЪР ОФИС се извършва практически автоматично;
  • При работата с АКСТЪР е–ВРЪЧВАНЕ не се изисква служителят да разполага с допълнителна идентификация (КЕП или ПИК на НОИ).