Новини

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя усилията на Правителството на Република България за развитие на електронното управление.
13.02.2018
Електронното управление не може да се постигне с еднократен акт или с директива. Това очевидно е достатъчно сложен процес на внедряване на съвременни технологии и програмни продукти. Процесът е съпроводен с обучение и итеративна промяна на технологията на работа в самите администрации.
Във връзка със задачата на Правителството на Р. България: „До 1 ноември 2018 г. всички администрации и техните териториални структури трябва да преустановят напълно хартиения обмен на документи.“  https://e-gov.bg/bg/news/70
Софтуерна група АКСТЪР предлага на вниманието на Ръководствата на администрациите, ползващи системите АКСТЪР, документа „Три реални стъпки към електронното управление
В документа сме показали посоката на пътя, по който конкретна администрация може да премине от „хартиената ера“ към съвременното дигитално общество. Избирайки верния път, администрацията ще може реално и в срок да изпълни задачите на Правителството.

Важно!!! Нулиране на новата година
22.12.2017

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС и погълнатият алкохол да е под допустимото за шофиране  ниво )

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:


Съобщение
04.12.2017
С писмо с регистрационен номер ДАЕУ 6099/30.11.2017 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление”,  се иска информация за наличните системи, вкл. АИС, работещи във Вашата администрация.

Община Елин Пелин проведе тридневно обучение на служителите от администрацията, кметствата, детските градини и училищата.
13.11.2017
Обект на обучението беше внедряване на пълен електронен документооборот на територията на  общината. Осемдесет и четири специалисти от различни структурни звена на общината получиха възможност да работят в учебен режим с АКСТЪР ОФИС- Система за документооборот и управление на административните процеси.

Нови предложения от Софтуерна група "Акстър"
25.09.2017

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя усилията на Държавна агенция „Електронно управление“ за въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии в работата на администрациите.

С цел да се ускори процесът по въвеждане на електронен обмен на документи и предоставяне на електронни административни услуги обявяваме следната преференция:

Всяка администрация, която ползва системата АКСТЪР ОФИС и която успешно се включи в електронния обмен на документи до 30 октомври 2017 г., получава право на безплатно ползване на системата „АКСТЪР е-УСЛУГИ“ до 01.04.2018 г. 


Община Струмяни е сред първите администрации, присъединени към Средата за електронен обмен на документи". Поздравления!
18.09.2017
За повече информация кликнете тук.