Новини

Важно!!! Нулиране на новата година
22.12.2017

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС и погълнатият алкохол да е под допустимото за шофиране  ниво )

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:


Съобщение
04.12.2017
С писмо с регистрационен номер ДАЕУ 6099/30.11.2017 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление”,  се иска информация за наличните системи, вкл. АИС, работещи във Вашата администрация.

Община Елин Пелин проведе тридневно обучение на служителите от администрацията, кметствата, детските градини и училищата.
13.11.2017
Обект на обучението беше внедряване на пълен електронен документооборот на територията на  общината. Осемдесет и четири специалисти от различни структурни звена на общината получиха възможност да работят в учебен режим с АКСТЪР ОФИС- Система за документооборот и управление на административните процеси.

Нови предложения от Софтуерна група "Акстър"
25.09.2017

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя усилията на Държавна агенция „Електронно управление“ за въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии в работата на администрациите.

С цел да се ускори процесът по въвеждане на електронен обмен на документи и предоставяне на електронни административни услуги обявяваме следната преференция:

Всяка администрация, която ползва системата АКСТЪР ОФИС и която успешно се включи в електронния обмен на документи до 30 октомври 2017 г., получава право на безплатно ползване на системата „АКСТЪР е-УСЛУГИ“ до 01.04.2018 г. 


Община Струмяни е сред първите администрации, присъединени към Средата за електронен обмен на документи". Поздравления!
18.09.2017
За повече информация кликнете тук.

Във връзка с писмо на ДАЕУ No 3223/27.07.2017
31.07.2017
Уважаеми колеги, Във връзка с писмо на ДАЕУ No 3223/27.07.2017, Ви информираме за следното: АКСТЪР ОФИС е системата за документооборот, управление на административните процеси и управление на качеството. Тя се внедрява в Българските администрации от 2001 г. Сертифицирана версия на АКСТЪР ОФИС в.С1.1, която е в съответствие с изискванията на ЗЕУ от 2010 г., може да обменя документи с други администрации. Със сертифицирана версия разполагат всички администрации, които са сключили договор за гаранционно обслужване в последните 12 месеца и са поискали „сертифицираната“ версия. Администрациите, които не разполагат със сертифицирана версия, могат да поискат „миграция към сертифицираната версия на АКСТЪР ОФИС“ и трябва да сключат договор...