Новини

Очаква се качеството на предоставяните услуги да бъде намалено на 05.08.2022г. в периода от 11:00 до 15:00 поради профилактика на електрозахранването
03.08.2022
Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 05.08.2022 г. (петък), съгласно съобщение на ЕРМ Запад АД,
е предвидено планирано прекъсване на електрозахранването на територията на Студентски град.
По тази причина е възможно временно прекъсване достъпа до следните услуги:

АКСТЪР УЕБ ОФИС
Специализирана платформа АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
Система „Кмете, виж!“
Уеб портали на клиенти
АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ


Повече информация може да намерите на страницата на енергоразпределителното дружество ЕРМ Запад АД
https://info.electrohold.bg/webint/vok/avplan.php?PLAN=FYI

Екипът на СГ АКСТЪР

„30 дни в подготовка срещу Ковид“
22.07.2022

Уважаеми колеги,

Новата КОВИД вълна е вече факт. Надяваме се да бъде по-лека и не така смъртоносна.

Готвят ли са администрациите за новата вълна?

СГ АКСТЪР обявява нова инициатива: „30 дни в подготовка срещу Ковид“. Целта ни е да дадем възможност при облекчени условия (20% отстъпка) да се внедрят две групи продукти:

  1. Продукти, ограничаващи директния контакт на администрацията с гражданите.
  2. Продукти, чрез които служителите в администрацията могат да работят дистанционно.

Правителството публикува индивидуалните транзакции от системата за бюджетни разплащания (СЕБРА) от 2006 г.
15.07.2022
Уважаеми колеги,
На 15.07.2022 г. Правителството на Република България публикува индивидуалните транзакции от системата за бюджетни разплащания (СЕБРА) от 2006 г.
„Прозрачността е силна антикорупционна мярка. Когато планиращият да злоупотреби с публични средства знае, че досегашните похвати за заобикаляне на публикуването вече няма да работят, би се замислил дали да злоупотреби“ – написа в twiter министър Божанов.
С цел да се направят анализите на публикуваните данни, достъпни за повече хора, Софтуерна група АКСТЪР предлага достъп до данните с продукта си „АКСТЪР е-РЕГИСТРИ“, който можете да ползвате на адрес:
https://register-sebra.acstre.com/

СГ АКСТЪР

Отчет на инициативата „100 дни в подкрепа на електронното управление"
14.07.2022

Уважаеми колеги,

на 2.04.2022 г. Софтуерна група АКСТЪР обяви инициативата “100 дни в подкрепа на електронното управление“.

Целта ни бе да предизвикаме вниманието и интереса, както на реалните ползватели на системите АКСТЪР към новите ни продукти, така и на  администрациите, отговарящи за електронното управление на различни нива.

Усилията ни бяха насочени към:

  1. Подпомагане на повече администрации, да направят стъпка към реален и пълен безхартиен документооборот.
  2. Да обърнем внимание на ръководствата на администрациите, че грижата по развитие на електронното управление в техните администрации е тяхна грижа и всяка една от тях трябва да се стреми да бъде „добрият пример“.
    3. Да покажем, че на реалните администрации се налага да решава множество задачи всеки ден, свързани с реалното електронно управление и тези задачи не могат да бъдат решени в някой добре изолиран и заключен кабинет.

Съвременната стратегия за устойчиво архивиране е важна част от информационната сигурност на администрациите
14.05.2022

Уважаеми колеги,

 

Всяка администрация може да бъде обект на кибератака и в резултат от това да загуби своите данни. В подобна ситуация основният начин за защита на тези данни е създаването и обслужването на актуално копие на данните, съхранено в сигурно хранилище, което не е част от локалната мрежа - обект на атаката.

Софтуерна група АКСТЪР предлага модула АКСТЪР БЕКЪП.


Нов интеграционен модул АКСТЪР е-ПЛАЩАНИЯ
28.04.2022
Уважаеми колеги и партньори,

Софтуерна група  АКСТЪР има удоволствието да Ви  представи новия интеграционен модул АКСТЪР е-Плащания.

АКСТЪР е-Плащания осъществява двупосочна комуникация между системата за документооборот АКСТЪР ОФИС и системата за електронни разплащания на държавната администрация pay.egov.bg, като по този начин за всяко регистрирано в АКСТЪР ОФИС заявление за услуга може да бъде генерирана заявка за плащане в pay.egov.bg. Заявителят на услугата ще бъде известен за задължението посредством системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) на МЕУ и ще може да заплати дължимото през системата за електронни разплащания на МЕУ pay.egov.bg.