Новини

Порталите от фамилията АКСТЪР са актуализирани в съответствие с писмо 11733/28.07.2023 г.
14.08.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с направени запитвания по писмо  11733/28.07.2023 г. на Министъра на електронното управление Ви информираме, че порталите от фамилията АКСТЪР са актуализирани в изпълнение на изискванията на документа „Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация“.

АКСТЪР СФУК: Система за финансово управление и контрол
03.08.2023

Уважаеми колеги,

АКСТЪР СФУК е нов модул към система АКСТЪР ОФИС със задача да облекчи дейностите по финансово управление и контрол. Системата е ориентирана пряко „В помощ на финансовия контрольор“, счетоводството и ръководството на администрацията. Тя реализира среда за управление на документите от СФУК по еднотипен начин, както това се извършва с останалите документи в администрацията.

АКСТЪР СФУК поддържа в електронен вид регистрите на приходите и разходите на финансовия контрольор.

АКСТЪР МобиУС е в реална експлоатация с 80 административни услуги за 15 общини
17.05.2023

Системата  АКСТЪР МобиУс© е нов и иновативен продукт, който позволява на всеки гражданин или фирма, само с няколко кликвания, да заяви, да заплати и получи административната услуга, като използва мобилно приложение на своя смартфон или web браузър на своя компютър. Направената заявка за електронна административна услуга се подава директно към документооборотната система на общината за регистрация и последваща обработка.

Повече детайли са посочени тук: https://acstre.com/subsection-91-mobius.html


Разширение на модул АКСТЪР ССЕВ
11.05.2023

Уважаеми колеги,

във връзка с Ваши запитвания по инициативата на МЕУ за използване на  системата ССЕВ за обмен на данни, свързани с актовете за раждане и смърт, коментирани в писмо на г-н Иван Гетов, главен директор „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ

Ви информираме,

че ще бъде надстроен модулът АКСТЪР ССЕВ с възможност да чете, както нормалният общински профил, така и новият общински профил за гражданско състояние, специално създаден от МЕУ за да обслужва поделенията на ГРАО към общините.

Препоръчваме Ви да попълните и подадете заявление за създаване на нов профил, съгласно инструкциите, като посочите, че ще използвате интеграция с АИС, а в. т.3 попълните името на информационната система - АКСТЪР ОФИС.

Ще бъдете своевременно известени за новите версии на системата АКСТЪР ССЕВ и новите възможности да се автоматизира труда на служителите от поделенията ГРАО.

 

Екип Интеграция на системите АКСТЪР със системите на МЕУ


Aдаптиране на системи АКСТЪР към изискванията на Националния план за въвеждане на еврото
26.04.2023

Уважаеми КОЛЕГИ,

          Във връзка с постъпили запитвания относно адаптиране на системи АКСТЪР към изискванията, свързани с въвеждането на европейската валута, Ви информираме, че следните системи от фамилията АКСТЪР имат необходимост от адаптация, която се изисква от Националния план за въвеждане на еврото в Република България:

АКСТЪР КАСА

АКСТЪР НАЕМИ

АКСТЪР ТЪРГОВИЯ

АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ

АКСТЪР МОБИЛНИ УСЛУГИ

АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ

АКСТЪР ДОГОВОРИ

АКСТЪР МДТ

АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


Коментар на писмо МЕУ-4291/14.03.23
15.03.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка със запитвания по писмо МЕУ-4291/14.03.23  Ви информираме, че Софтуерна група АКСТЪР спира да използва продукта  Google Analytics  за УЕБ продуктите, принадлежащи на „Фамилия АКСТЪР“.

В бъдеще, за събиране на статистически данни, относно посещенията на разработвани от СГ АКСТЪР уеб портали за нуждите на администрациите, ще се използват собствени модули и/или такива с отворен код, отговарящи на поставените в писмото на МЕУ критерии.

ЕКИП ”УЕБ ДИЗАЙН“

СГ АКСТЪР