АКСТЪР RegIX

АКСТЪР RegIX е интеграционен модул към системата за документооборот и управление на административните процеси АКСТЪР ОФИС, който дава възможност на служителите в администрацията да извършват директно служебни справки в националните регистри през средата RegIX. С помощта на модула АКСТЪР RegIX само с няколко кликвания служителят може да заяви и  получи необходимите му данни.

Информация за достъпните национални регистри и възможните справки може да се получи на адрес:  https://regix-service.egov.bg/.

Използвайки модула АКСТЪР RegIX вече НЕ Е НЕОБХОДИМО за всяка отделна справка, да се въвеждат данни като „Идентификация на служител“, „Длъжност“, „Номер на преписка, по която се изисква справката“, „Правно основание“ и т.н.

Когато в администрацията се използват технологични карти, системата АКСТЪР ОФИС предоставя възможност за предварително дефиниране на необходимите справки, които трябва да бъдат изпълнени на конкретна стъпка от процеса на обработка на документа. По този начин само с един клик на мишката служителят извършва необходимото запитване към конкретния национален регистър. Получената в резултат на запитването справка, автоматично се съхранява като файл към съответния документ, след което системата АКСТЪР ОФИС позволява получените данни да се обработят, както е предвидено в технологичната карта.