Новини
Информация във връзка с писмо МЕУ-20848/14.12.2023г. (актуализиран Национален план за въвеждане на еврото)
19.12.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо МЕУ 20848/14.12.2023 г., относно „Предприемане на действия от административните органи по адаптиране на информационните им системи във връзка с въвеждането на еврото, съгласно актуализирания Национален план за въвеждане на еврото в Република България, приет с РМС № 797 от 13 ноември 2023 г.“ и изискването да се планират разходите за програмно осигуряване в бюджетната 2024 г., Ви информираме, че следните продукти от фамилията АКСТЪР ще претърпят описаните по-долу промени в ценообразуването:

 • АКСТЪР НАЕМИ
 • АКСТЪР КАСА
 • АКСТЪР ТЪРГОВИЯ
 • АКСТЪР УЕБ КАСА
 • АКСТЪР е-ПЛАЩАНЕ
 • АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
 • АКСТЪР ФУК
 • АКСТЪР ДОГОВОРИ
 • АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ
 • АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 • АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Новите цени ще включват актуализация на продуктите във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България и ще се образуват по следните правила:

 1. Отпадат отстъпките за администрациите, които получават такива, за версиите на продуктите до 2023 г.
 2. Считано от 1.03.2024 г. се повишава основната цена на гаранционното обслужване на всеки от продуктите с 10 % .

 

С Уважение

Екип „ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ“

Софтуерна група АКСТЪР