Новини
Профил на купувача от СГ „Акстър” с нова визия и функционалности.
31.05.2017

Широко разпространеният сред общински и областни администрации продукт „Профил на купувача” ,  от днес е с изцяло преустроен дизайн. Версия 2.0 на платформата може да се достъпи на адрес http://e-obp.eu .

 

Освен множеството визуални подобрения, обновената версия на платформата предлага и нови функционалности. Такъв е МОБИЛНИЯТ ИЗГЛЕД, чрез който безпроблемно може да достъпите обществените поръчки на администрацията, използвайки смартфон с интернет.

 

Опцията "ПРЕГЛЕД" на съпътстващата документация позволява тя да бъде прегледана директно в нова страница на вашият браузър, без да се сваля файлът локално на вашето устройство. Визуализацията се извършва автоматично, независимо от формата на файла, който се опитвате да прегледате (word, excel, pdf и др.).

 

Припомняме, че АКСТЪР Профил на купувача позволява директното публикуване на обществените поръчки, въведени в документооборотната система АКСТЪР Офис, в раздел „Профил на купувача”. За всяка обществена поръчка се публикуват всички свързани документи, класифицирани според изискванията на Закона за обществени поръчки.

 

Повече информация за продукта може да намерите на https://acstre.com/subsection-38-akstyr_profil_na_kupu.html