Новини
Промоционално предложение!
09.10.2019

СИСТЕМА   АКСТЪР БЕКЪП

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Системата архивира ежедневно и напълно автоматично всички важни за администрацията данни. Данните се съхраняват в облачно хранилище и при необходимост могат да бъдат възстановени в състоянието им 30 дни назад.

 

ТЕХНОЛОГИЯ: Всяка нощ специално приложение идентифицира променените файлове, архивира ги, криптира ги и ги пренася в специално облачно хранилище.

Технологията на архивиране гарантира, че данните ще бъдат съхранени при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.

 

АКСТЪР БЕКЪП осигурява:

  • Архивиране на множество целеви директории
  • Изпращане на архивите на отдалечени хранилища
  • Периодично извършване на архивите с възможност за настройка за интервал на архивиране
  • Възможност за архивиране на бази данни
  • Архивиране само най-нови или променени файлове след последната успешна архивираща сесия
  • Възможност за възстановяване на желаните данни до по-старо желано състояние
 
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
  1. Безплатен анализ и определяне на обема на жизнено важните за работата на администрацията данни. Съхранението на архиви обхваща данните от базите на системите АКСТЪР, но е възможно този кръг да бъде разширен.
  2. Представяне на индивидуална оферта
  3. Сключване на договор, ако офертата бъде приета.

 

Екип на Софтуерна група АКСТЪР