Новини
В помощ на администратора
01.11.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Във връзка с необходимостта от повишаване на информационната и мрежовата сигурност на Вашата администрация, Ви препоръчваме да се направят следните проверки:

 1. Наличен ли е работещ и правилно конфигуриран FIREWALL (Защитна стена)
 2. Налична ли е работеща антивирусна програма с актуални дефиниции.
 3. Обновена ли е с последните актуализации, използваната от сървъра операционна система.
 4. Проверете наличните акаунти. Тези, които не се използват да се забранят. Акаунтите с име „administrator“ или „admin“ да бъдат преименувани и да им се сменят паролите.
 5. На сървър, използван като файлов сървър, не трябва да има достъп извън мрежата на администрацията (напр. VPN и публични IP)
 6. На комуникационния сървър (сървърът, свързан към VPN или имащ публично IP) не трябва да има споделени папки.
 7. Правилно е да има отделни сървъри (може и виртуални машини) за комуникационен сървър, за файлов сървър, за сървър за базите данни и други, необходими за администрацията.
 8. Да се провери дали се прави архив на важните за администрацията данни. Мястото, където се съхраняват архивите, трябва да е различно от сървъра, на който тези данни се използват.
 9. Да се провери дали има «изнесен» (OFFLINE) архив. Ако няма – задължително трябва да се направи. За архив може да се използва външен (USB) диск, който се включва само докато се направи архива
 10. . Ако Вашият ръководител твърди, че няма пари – не му вярвайте и настоявайте. Припомнете му, че той отговаря по закон за информационната сигурност.
 11. За проверка на сървъри и работни станции може да се използва инструмент предоставен Майкрософт - MS Safety Scanner, достъпен за сваляне от следния линк : https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/safety-scanner-download

Този инструмент не изисква инсталация, след като бъде свален трябва  да се стартира с администраторски права (Run as administrator)

 

Екип на  СГ АКСТЪР