Новини
Обмен на данни между училища и районните администрации
10.04.2020

Уважаеми директори на училища,

 

Във връзка с Извънредното положение и необходимостта да се обменят документи между училищата и районните администрации по електронен път  Софтуерна група АКСТЪР обявява пускането на облачна услуга:

 

УЕБ БАЗИРАНА ДЕЛОВОДНА/ДОКУМЕНТОБОРОТНА СИСТЕМА

 

Услугата се предлага безплатно за периода до 1.09.2020 г., а след това с минимален годишен наем.

Основните  възможности на системата са:

  1. Пълноценна уеб базирана деловодна система, осигуряваща възможност за регистрация и обработка на документите по изискванията на Закона за електронно управлние.
  2. Възможност за организиаране на отдалечени работни места с възможност за управление на различни перифрни устройства - скенери, принтери.
  3. Създаване на централизиран, надеждно защитен архив.
  4. Достъпът до документите е надеждно защитен със сертификат и е възможен само за оторизирани служители.
  5. Възможност за получане и изпращане на мейли.
  6. Възможност за обмен на електронни документи с други администрации по технологията СЕОС (управлявана от ДАЕУ).

 

Технологията за присъединяване на училище изисква да се попълни публикуваната тук бланка,   и се изпраща от мейла на директора на училището на адреса на софтуерна група АКСТЪР: office@acstre.com

В резултат всяко училище ще получи необходимите му акаунти, инструкция за работа и координати за помощ в центъра за обслужване на клиенти АКСТЪР.

 

Нека се справим с кризата!

Нека приемем първокласниците!

Нека да преминем към електронен документооборот!

 

Екип на СГ АКСТЪР