Новини
С АКСТЪР срещу пандемията
04.11.2020

„Новата реалност“ в света е факт. Налага се да продължим да живеем и да се адаптираме към „новата реалност“ и у нас. Независимо, че не ни харесва, трябва да ограничаваме директните си контакти. Трябва да се научим да работим от вкъщи. Но шкафът с хартиените документи не може да бъде преместен. Очевидно е, че трябва да се откажем от хартията, очевидно е, че трябва да променим стила и технологията на работа.

Софтуерна група АКСТЪР предлага комплекс от технологии и програмни средства, които да помогнат на администрациите да продължат да работят ефективно в „новата реалност“. Основните направления са следните:

 1. Ограничаване на директния контакт с гражданите
 2. Нова организация на административния труд
  1. Работа от вкъщи
  2. Безхартиена технология

 

За да бъде ограничен директният контакт с гражданите, СГ АКСТЪР предлага следните продукти и технологии:

Ограничаване на директния контакт с гражданите

 1. АКСТЪР е- УСЛУГИ позволява административните услуги да бъдат заявявани и получавани по електронен път от гражданите.
 2. АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява гражданите за заявят желание за дистанционна консултация (среща) с администрацията, да изберат с кого и кога искат да се срещнат и да проведат (видео или гласова) срещата в съгласувания интервал от време.
 3. Продукти, предназначени за отдалечени клиенти ( acstre.com )

Услуга по внедряване на

1

АКСТЪР „Кмете виж“

2

АКСТЪР УЕБ ПОРТАЛ

3

АКСТЪР ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

4

АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

5

АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

6

АКСТЪР ИНТЕЛИГЕНТНО ГРАЖДАНСТВО

Нова организация на работата

Новата организация на работа включва:

Работа от вкъщи

Промяната на работното място изисква промяна в мисленето и използваните комуникационни технологии. СГ АКСТЪР предлага следните услуги:

 1. Изграждане на пълноценно отдалечено работно място (на основата на домашния компютър или лаптоп). Тази възможност позволява на служителя да ползва от дома си всички програми, които са инсталирани на служебния компютър
 2. Осигуряване на дистанционен/мобилен достъп за основните продукти, напр. АКСТЪР WEB ОФИС

 

Безхартиена технология

Доскоро безхартиената технология се разглеждаше като далечна цел. Днес тя е жизнено необходима, защото шкафовете с хартиени документи и хартиените архиви са в затворените офиси и не е ясно в какъв срок вирусът ще отслабне достатъчно за да можем да продължим безопасно да работим и живеем.

Софтуерна група АКСТЪР предлага следните услуги:

Услуга

1

 • Групово дистанционно опресняващо обучение по системата АКСТЪР ОФИС
 • Дистанционно обучение по посочени от заявителя продукти

2

Внедряване на модул:

 • АКСТЪР RegIX
 • АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ
 • АКСТЪР КОМУНИКАТОР
 • АКСТЪР ЕЛЕКТРОННО СЪГЛАСУВАНЕ
 • АКСТЪР МЕЙЛ КЛИЕНТ
 • АКСТЪР ДЕЛОВОДНА СПРАВКА
 • АКСТЪР PKI/e-ПОДПИС

3

Внедряване на специализирани регистри (БЕК ОФИС)

 • АКСТЪР ОБЩИНСКИ НАЕМИ
 • АКСТЪР ТЪРГОВИЯ
 • АКСТЪР ТЕМИДА
 • АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ
 • АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ
 • АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ
 • АКСТЪР ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА
 • АКСТЪР ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
 • АКСТЪР ДОГОВОРИ
 • АКСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

 

Можете да ни пишете по всички въпроси на адрес office@acstre.com

 

Екип на СГ  АКСТЪР

4.11.2020 г.