Новини
Нова бланка на ДАЕУ за административна услуга
17.11.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с препоръката да се постави линк към създадената от ДАЕУ бланка,  Ви информираме, че можем да Ви съдействаме линкът:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/b6de4162-731d-4035-b0d0-b4732667e966

да бъде поставен на Вашия портал, наред с полезните линкове за гражданите, откъдето те могат да изтеглят тази форма и да я попълнят  OFFLINE.

Попълнената формата може да бъде изпратена до общината Ви по една от следните технологии:

  1. Е-Връчване (Обработва се от системата АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ в общината)
  2. Е-Мейл (Обработва се от АКСТЪР МЕЙЛ в общината )
  3. Форма за заявяване на е-услуги от портала на общинатата (Обработва се от системата АКСТЪР еУСЛУГИ - auslui.com, ако сте абонирани)

В случай, че се нуждаете от помощ, заявете това на нашия e-мейл: office@acstre.com  .

Препоръчваме Ви да се запознаете със системата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ, която вече има вградени възможности за провеждане на аудио и видео конферентна връзка.

Тази инициатива на СГ АКСТЪР е в подкрепа на усилията на ДАЕУ българските граждани да получават висококачествени електронни административни услуги, както и в стремежа ни да помогнем да се преодолеят част от проблемите, породени от Пандемята COVID 19.

 

Екип на СГ АКСТЪР