Новини
В подкрепа на усилията на ДАЕУ
12.01.2021

Във връзка с писмо №548/8.1.1.2021 до Кметовете на общини и до НСОРБ на Председателя на ДАЕУ, Ви информираме, че:

  1. Общините, които ползват електронни административни услуги от портала auslugi.com могат да заявят желанието си да ползват тази услуга (9415) с мейл на адрес office@acstre.com. Тя ще бъде инсталирана незабавно.
  2. Общините, които не ползват auslugi.com, трябва стриктно да изпълнят инструкциите на председателя на ДАЕУ.
  3. За общините, ползващи auslugi.com Софтуерна група АКСТЪР предоставя допълнително, безплатно услуга по инсталиране на подходяща технологична карта и възможност за експорт на получените от услуга № 9415  данни. Целта е тези данни да се импортират автоматично в системата за МДТ, ако последната има такава възможност. Така ще се спести паразитен и ненужен труд на служителите от МДТ.
  4. Във връзка с чл. 26 ал.5 : „Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление“. “ Ви препоръчваме системата АКСТЪР е ВРЪЧВАНЕ, която осигурява прост и елегантен интерфейс за получаване и изпращане на документи през Системата за сигурно електронни връчване на ДАЕУ, която съгласно Закона е задължителна.

Желаем Ви успешна работа.

Екип на СГ АКСТЪР