Новини
Правителството публикува индивидуалните транзакции от системата за бюджетни разплащания (СЕБРА) от 2006 г.
15.07.2022
Уважаеми колеги,
На 15.07.2022 г. Правителството на Република България публикува индивидуалните транзакции от системата за бюджетни разплащания (СЕБРА) от 2006 г.
„Прозрачността е силна антикорупционна мярка. Когато планиращият да злоупотреби с публични средства знае, че досегашните похвати за заобикаляне на публикуването вече няма да работят, би се замислил дали да злоупотреби“ – написа в twiter министър Божанов.
С цел да се направят анализите на публикуваните данни, достъпни за повече хора, Софтуерна група АКСТЪР предлага достъп до данните с продукта си „АКСТЪР е-РЕГИСТРИ“, който можете да ползвате на адрес:
https://register-sebra.acstre.com/

СГ АКСТЪР