Новини
Информация във връзка с писмо МЕУ-15267/21.12.2022
03.01.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с Ваши запитвания, свързани с писмо МЕУ-15267/21.12.2022 относно „Присъединяване към Журнал на събитията (еЖурнал) - централизирана информационна система съхраняваща информация, свързана с промяна на статуса на услуги, идентифицирани с Референтен номер на услугата (РНУ)“  

Ви информираме, че

 1. От писмото на МЕУ става ясно, че е създадена още една подсистема „еЖурнал, към комплекса системи, наречен „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“.
 2. За целта е създаден „Стандарт за генериране и използване на референтен номер на услуга (РНУ)”, свързан с предоставяне на електронни услуги (ЕУ).
 3. РНУ уникално ще идентифицира всяка електронна услуга и има за задача да проследява изпълнението на всеки етап от жизнения ѝ цикъл, чрез предварително дефинирани статуси. Информацията, свързана с промяна на статуса на услуги, идентифицирани с РНУ, ще се съхранява в централизирана информационна система наречена еЖурнал.
 4. Съгласно писмото, всяка администрация трябва да вписва в еЖурнал всяка стъпка (всеки етап) от електронно заявените услуги чрез публикуваните статуси. На този етап са публикувани статуси, свързани с портала egov.bg и подсистемите еВръчване, еАвтентикация и еФорми.
 5. Статуси, свързани с изпълнението на услугата в администрацията, не се обсъждат в обявената документация на този етап.
 6. еЖурнал-ът като централизирана информационна система ще позволи да се правят както информационни справки за състоянието на определена електронна услуга, така и статистически справки от страна на администрациите.
 7. Съгласно писмото, администрациите е необходимо да създадат условия и възможности АИС (документооборотните им системи) да изпращат при всяка промяна на статусите информация към еЖурнал.
 8. Очевидно е, че това може да стане след като МЕУ е готово със своята част от eЖурнал и предостави условия за тестване и настройка на интеграционните модули.
 9. Предварителната оценката на стойността на нов интеграционен модул „АКСТЪР е-ЖУРНАЛ“ към момента е 500 -1000 лв./год. и ако няма административни трудности ще бъде наличен в началото на третото тримесечие на 2023 г.
 10. За отделните етапи на разработката и за кореспонденцията с МЕУ по интеграцията ще бъдете информирани на този портал.

Както е известно от 2006 г. СГ АКСТЪР внедрява модулите „АКСТЪР ДЕЛОВОДНА СПРАВКА“ и „АКСТЪР РАЗШИРЕНА ДЕЛОВОДНА СПРАВКА“, които позволяват заявителят на услугата да проследи хода на изпълнението на всяка административна услуга в администрацията в най-големи, определени от администрацията детайли (корейски модел). Това се отнася, както за е-услугите, подадени през портала auslugi.com,  така и за всички административни услуги, независимо от технологията на постъпване в администрацията (с „е-връчване“, с „е-мейл“, СЕОС, чрез пощенски оператор, чрез „едно гише“ и др.).

Модулът АКСТЪР РАЗШИРЕНА ДЕЛОВОДНА СПРАВКА ще продължи да се ползва и през 2023 г., като ще бъдат доработени стари и ще бъдат включени нови удобства за гражданите и администрациите като:

 • Използване на няколко различни технологии за достъп до статуса на заявената услуга: QR-и БАРКОД код за достъп от мобилно устройство, девет цифров код за достъп през портала на администрацията и др.
 • Възможност за оценка на качеството на услугата и предоставяне на статистически данни за тази оценка.
 • Предоставяне на по-мощни инструменти за настройване на функциите, предоставяни от този модул.

И през Новата 2023 година СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР ще продължи да подкрепя всички инициативи на администрацията на МЕУ, свързани с реалното развитие на електронното управление.

 

Софтуерна група АКСТЪР

Технически университет-София