Новини
Коментар на писмо МЕУ-4291/14.03.23
15.03.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка със запитвания по писмо МЕУ-4291/14.03.23  Ви информираме, че Софтуерна група АКСТЪР спира да използва продукта  Google Analytics  за УЕБ продуктите, принадлежащи на „Фамилия АКСТЪР“.

В бъдеще, за събиране на статистически данни, относно посещенията на разработвани от СГ АКСТЪР уеб портали за нуждите на администрациите, ще се използват собствени модули и/или такива с отворен код, отговарящи на поставените в писмото на МЕУ критерии.

ЕКИП ”УЕБ ДИЗАЙН“

СГ АКСТЪР