Новини

Нулиране на новата година
31.12.2021

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:

office@acstre.com

и текст:

 

„ЧНГ АКСТЪР!,

Моля да ни се окаже съдействие при „нулиране” на „деловодната година”

на администрация: Име на администрацията

Нашето лице за контакти е:

Име: името

Телефон: телефон

Е-мейл:  мейл

 

Поздрави:

Автор на съобщението.”

 

 

Екипът на Софтуерна група АКСЪР Ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници и Ви пожелава крепко здраве и успех във Вашата благородна дейност.


Софтуерна група АКСТЪР Ви пожелава Светли Коледни празници и успешна Нова 2022 г.
26.12.2021
Дядо Коледа


Нека си пожелаем през Новата година да имаме възможност да продължим изграждането на съвременно и полезно за гражданите електронно управление!
Нека гражданите да бъдат доволни!
Нека всички се гордеем с постиженията си!
Нека държавната е-администрация мисли повече за гражданите отколкото за себе си.
Нака реалните пари за електронно управление бъдат повече!
Нека Дядо Коледа и Дядо Мраз ни донесат повече и по-качествени програмни продукти!

Нови модули от комплекса АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ
08.12.2021
В изпълнение на изискванията на ЗЕУ и свързаните с него наредби СГ АКСТЪР разработи нова серия модули, свързани с електронното управление на документите в администрациите.

Новите модули са три:
 • Модулът АКСТЪР-PKI22 e вграден в сервизните приложения AEUM и AOCFG и осигурява възможност на всеки служител да получи усъвършенстван цифров сертификат през своя профил. С този сертификат и със системата АКСТЪР ОФИС служителят ще може да полага електронен подпис в своята работа. Технологията и правилата на използване на тези цифрови сертификати се регламентират от Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите към ЗЕУ.
 • Модулът АКСТЪР-PDF22 позволява само с няколко кликвания да се подпише файл в PDF формат, без да се напуска системата АКСТЪР ОФИС, както и без да се ползва друго приложение (напр. Addobe Acrobat Rader©). В допълнение модулът осигурява възможност на произволно място в документа да може да се разположи изображение на писмен подпис. Модулът разполага с функция за автоматично вграждане на номера, под който документът е регистриран, датата, както името на служителя, който е сканирал документа при регистрацията му.
 • Модулът АКСТЪР е-СЪГЛАСУВАНЕ22 позволява да се автоматизира процесът на електронно съгласуване на документа между няколко специалиста. Като част от системата АКСТЪР ОФИС модулът:
  • Осигурява динамично или статично определяне на лицата, които трябва да съгласуват документа;
  • Организира процеса на съгласуване като част от административния процес, управляван от системата АКСТЪР ОФИС;
  • Осигурява нотификация за задачите по съгласуване и одобряване на документа;
  • Осигурява възможност за служебна проверка на подписите в документа.
  • Осигурява възможност за генериране на справка за положените върху документа електронни подписи;
  • Автоматично съхранява всички действия по електронно съгласуване на документа и др.

 

 


Дежурни телефонни номера на 01.11.2021 г. (понеделник)
29.10.2021

 Уважаеми колеги,

С решение на Ректора на Технически университет – София 01 ноември 2021 г. /понеделник/ е обявен за неприсъствен ден и достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочената дата.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:

Петя Тодорова - моб. 0878 240 001

Стоян Жилов - моб. 0878 271 018

Петко Капраляков - моб. 0878 261 725

Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:

Светослав Младенов - моб. 0878 730 766

 

При технически въпроси, свързани с подаване на документи по Столична програма „Култура”

Николай Стоянов – моб. 0878 730 769 и e-mail: kultura@acstre.com и office@acstre.com

 

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:

Михаил Петров - моб. 0879 545 519

При административни въпроси, плащания и оферти:

Кристина Костадинова – моб. 0878 269 205

 

Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – моб. 0878 725 696.

 

Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.

Екипът на Софтуерна група „АКСТЪР“ Ви поздравява с Деня на народните будители!


Временно прекъсване на достъпа до системи АКСТЪР
11.10.2021

Уважаеми колеги,

 

Информираме Ви, че на 12.10.2021 г. (вторник) и 13.10.2021 г. (сряда), съгласно съобщение на ЧЕЗ, е предвидено планирано прекъсване на електрозахранването на територията на Студентски град. По тази причина е възможно временно прекъсване достъпа до следните услуги:

 

 1. АКСТЪР УЕБ ОФИС
 2. Специализирана платформа АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
 3. Система „Кмете, виж!“
 4. Уеб портали
 5. АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

Повече информация може да намерите на страницата на енергоразпределителното дружество ЧЕЗ https://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti

 

 

Екипът на СГ АКСТЪР


Месец на киберсигурността под мотото: "Киберсигурността е споделена отговорност"
07.10.2021

Уважаеми колеги,

 

Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ координира на национално ниво „Европейския месец на киберсигурността“ с редица инициативи включени в календара от събития: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/cyber-europa

 

Както е известно, Софтуерна група АКСТЪР традиционно подкрепя полезните инициативи на ДАЕУ в областта на електронното управление.

Тази година, в месеца на киберсигурността, предоставяме промоционално за пробно използване за срок от два месеца продукта, АКСТЪР БЕКЪП, който до момента има 30 внедрявания в различни по размер администрации.

 

Ето по-важните подробности за системата АКСТЪР БЕКЪП:

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Системата архивира ежедневно и напълно автоматично всички важни за администрацията данни. Данните се съхраняват в облачно хранилище и при необходимост могат да бъдат възстановени в състоянието им 30 дни назад.

 

ТЕХНОЛОГИЯ: Всяка нощ специално приложение идентифицира променените файлове, архивира ги, криптира ги и ги пренася в специално облачно хранилище.

Технологията на архивиране гарантира, че данните ще бъдат съхранени при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.

 

АКСТЪР БЕКЪП осигурява:

 • Архивиране на множество целеви директории
 • Изпращане на архивите на отдалечени хранилища
 • Периодично извършване на архивите с възможност за настройка за интервал на архивиране
 • Възможност за архивиране на бази данни
 • Архивиране само най-нови или променени файлове след последната успешна архивираща сесия
 • Възможност за възстановяване на желаните данни до по-старо желано състояние
 • Автоматично пробно възстановяване на архивираните данни един път месечно, проверка за консистентност и интегритет на получения резултат и създаване на специален протокол за резултат от тестването.

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮВА:

 1. Безплатен анализ и определяне на обема на жизнено важните за работата на администрацията данни. Съхранението на архиви обхваща данните от базите на системите АКСТЪР, но е възможно този кръг да бъде разширен.
 2. Представяне на индивидуална оферта
 3. Сключване на договор, ако офертата бъде приета.
 4. Безплатно използване на услугата за срок от два месеца

Повече подробности можете да получите на тел. 029653469 или на office@acstre.com

 

 

Екип Киберсигурност“ на Софтуерна група АКСТЪР