Новини

Стъпка към безхартиения документооборот
09.04.2021
Уважаеми колеги,
СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
има удоволствието да информира специалистите в областта на електронното управление, че Административната информационна система АКСТЪР ОФИС разполага с нов инструмент наречен АКСТЪР „е-PDF“, който има за задача да ускори процедурата по полагане на електронен подпис в PDF файлове.

Новият модул осигурява функции за автоматично вграждане на квалифицирани и усъвършенствани електронни подписи в PDF файлове. С внедряването на тези функционалности се позволява на администрацията да изготвя бързо и лесно документи, без нужда от допълнителни програми.

АКСТЪР помага на Решение 2159 НС на ЦИК
24.03.2021
Както е известно, всеки избирател, поставен под задължителна карантина или изолация и вписан в избирателните списъци на територията на съответното населено място може да подаде заявление по електронен път за да гласува с подвижна избирателна кутия.

Съгласно решение № 2159 НС на ЦИК, заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по електронен път, може да се подаде по един от двата комуникационни канала:
  • чрез електронна поща на официалния мейл на адрес на общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • чрез електронна платформа на общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис

Общините, ползващи системите АКСТЪР, разполагат със следните специализирани модули:
  1. АКСТЪР МЕЙЛ КЛИЕНТ е интеграционен модул към АДМИНИСТРАТВНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „АКСТЪР ОФИС“, който позволява автоматизирано да бъде обработвана входящата и изходящата кореспонденция с гражданите.
  2. Системата АКСТЪР е-УСЛУГИ е инсталирана на универсалната платформа за електронни услуги AUSLUGI.COM и e достъпна от портала на общината или директно от посочения адрес с всеки от широко използваните браузери.

Заявленията могат да се подават от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. само от вписани в регистъра на официално карантинираните граждани! Обработката на заявлението включва проверка на предоставените данни, проверка в съответната регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19, от където се получава електронна справка, изготвена от РЗИ или чрез Националната информационна система,  изпращане на официално потвърждение за включването на заявителя в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На схемата са показани ролята на отделните АКСТЪР системи и модули в помощ на администрацията на общините в провеждане на изборите.

Желаем на всички здраве и успех в изборите!

Екип  на Софтуерна група АКСТЪР


Осем е-услуги за изборите
04.03.2021

Уважаеми колеги,

Във връзка с множество запитвания, свързани с писмо 3333/24.02.2021 г. на Председателя на ДАЕУ, Ви информираме, че сме добавили нови четири (общо осем) електронни административни услуги за изборите за парламент на Република България 2021, които виждате на портала auslugi.com .

Нека електронното управление бъде с Вас!

С уважение

Екип на Софтуерна група АКСТЪР


Нов метод за идентификация и е-подпис в електронните административни услуги, предоставяни от Софтуерна група АКСТЪР
20.02.2021

Облачен е-подпис и идентификация  на БОРИКА АД  в е-услугите на СГ АКСТЪР

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че благодарение на договор за партньорство между Софтуерна група АКСТЪР и БОРИКА АД,   считано от 19.02.2021 г. електронните административни услуги, предоставяни от Софтуерна група АКСТЪР ( http://www.auslugi.com/ ) използват за идентификация и подписване още една съвременна технология - Облачен електронен подпис B-Trust, предоставен от БОРИКА АД.
Подробности може да намерите на https://www.borica.bg/latest/novini/klientite-na-oblachen-kep-b-trust-s-dostap-do-elektronnite-uslugi-na-54-balgarski-obshtini

както и на www.auslugi.com

 

Екипът на Софтуерна група АКСТЪР


В подкрепа на усилията на ДАЕУ
12.01.2021

Във връзка с писмо №548/8.1.1.2021 до Кметовете на общини и до НСОРБ на Председателя на ДАЕУ, Ви информираме, че:

  1. Общините, които ползват електронни административни услуги от портала auslugi.com могат да заявят желанието си да ползват тази услуга (9415) с мейл на адрес office@acstre.com. Тя ще бъде инсталирана незабавно.
  2. Общините, които не ползват auslugi.com, трябва стриктно да изпълнят инструкциите на председателя на ДАЕУ.
  3. За общините, ползващи auslugi.com Софтуерна група АКСТЪР предоставя допълнително, безплатно услуга по инсталиране на подходяща технологична карта и възможност за експорт на получените от услуга № 9415  данни. Целта е тези данни да се импортират автоматично в системата за МДТ, ако последната има такава възможност. Така ще се спести паразитен и ненужен труд на служителите от МДТ.
  4. Във връзка с чл. 26 ал.5 : „Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление“. “ Ви препоръчваме системата АКСТЪР е ВРЪЧВАНЕ, която осигурява прост и елегантен интерфейс за получаване и изпращане на документи през Системата за сигурно електронни връчване на ДАЕУ, която съгласно Закона е задължителна.

Желаем Ви успешна работа.

Екип на СГ АКСТЪР


Нулиране на новата година
29.12.2020

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:

office@acstre.com

и текст: