Допълнителни модули

Допълнителни модули за

Акстър ГИС

Информационна система за създаване, манипулиране, анализ и визуализация на географски пространствени данни.

До
Допълнителни модули

Системата Акстър ГИС позволява инсталирането на допълнителни модули (разширения), чиято цел е да разширят програмата с допълнителна функционалност. Всички версии на системата (Акстър ГИС Free, Акстър ГИС Pro и Акстър ГИС Enterprise) имат тази възможност.

 Към програмата се предлагат следните допълнителни модули:

  1. Общ устройствен план на община - модул за развитие на ОУП на община.
  2. Земеделски договори - модул за описание на договори за обработване на земеделски земи.
  3. Акстър улично осветление - модул предназначен за създаването и поддържането на цифров план на инженерната инфраструктура на улично осветление.
  4. Акстър 19 - модул за реализиране дейностите, предвидени в закона, във връзка със земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/.
  5. Модул„Дейности по чистотата“ - модул за качествен начин за контролиране на дейностите по чистотата в дадена община.
 
 
 
При интерес към някой от предлаганите допълнителните модули, може да се свържете с нас на посочениете телефони.
 
 

 

Допълнителни модули по поръчка

В случай, че се нуждаете от допълнителен модул, който да предоставя определена функционалност към Вашата Акстър ГИС система, може да се свържете с наш служител на посочените телефони.

 

След внимателно проучване на задаението ще получите обратен отговор с оферта за разработка на допълнителния модул. След реализиране на необходимата функционалност ще получите обучение и ръководство за работа с новият модул.